Rotary Klub Praha

Chceme lepší svět
Spojujeme lidi
Pomáháme s radostí

Chci se dozvědět více

Kdo jsme

Přípravné práce na založení prvního Rotary klubu v Československu byly zahájeny již v roce 1924. První informační schůzka se konala na Pražském hradě 14. září 1924. Inaugurace Rotary klubu Praha se konala v Obecním domě 14. září 1925. Řádným členem rodiny Rotary klubů pod číslem 2143 se stal RC Praha 19. října 1925.

V roce 1938 měl RC Praha již 110 členů. Činnost klubu byla ukončena 25. srpna 1939 v návaznosti na zákaz činnosti Rotary po německé okupaci. Činnost RC Praha byla na krátkou dobu obnovena 8. října 1945. V roce 1947 měl klub 82 členů. Klub opět zanikl po únorovém komunistickém puči 28. června 1948.

Slavnost odevzdání zakládací listiny se konala 1. listopadu 1925. Na slavnosti dekoroval zástupce Rotary z Velké Británie prezidenta RC Praha zlatým řetězem s emblémem Rotary, který klubu daroval RC Doncaster. Klubovou vlajku převzal klub 7. prosince 1925 v hotelu de Saxe. Legálně existující korporací na půdě Československé se stal RC Praha 11. ledna 1926.

K prvním kontaktům vedoucím k obnovení Rotary klubu v Praze došlo v prosinci 1989. V lednu 1990 byl RC Praha uznán jako "klub v přípravě". Jako první obnovený klub byl RC Praha přijat do Rotary International 8. června 1990. Zakládající charta byla obnovenému klubu slavnostně předána v pražském Kongresovém paláci 2. května 1991.

Pomáháme s radostí
(mise & vize)

Chceme lepší svět

Aktivity Rotary klubu se orientují na nejrůzněji cílené projekty, všechny tyto projekty spojuje princip „pomoc druhým“ a “budování dobré vůle a míru ve světě”. Naplňují tedy ušlechtilé poslání, kterým je Rotary klub definován - „Dělat svět lepším.“

Spojujeme lidi

Cílem organizace je sdružovat vůdčí, vážené osobnosti - ženy i muže, profesionály z různých oborů, filantropy, altruisty a motivovat je k podpoře projektů s vysokým etickým standardem. Všechny členy pojí principy a hodnoty jako jsou přátelství, integrita, diverzita, služba a vůdcovství.

Jsme členem
RC International

Rotary International je mezinárodní sdružení organizací, známých jako Rotary klub, či Rotary Club. Jde o nejstarší klubovou organizaci na světě, která vznikla 23. února 1905 v Chicagu. V současnosti působí již ve více než 200 zemích, kde sdružuje 1,2 miliónu členů v 35 000 Rotary klubech.
Seznam projektů na webu Rotary International.

Členové Rotary Klubu Praha

Kontakty

Mgr. Daniel Macek

prezident

Ing. Petr Novák

sekretář

MUDr. Petr Uher

PR

Hotel Ambassador
Rotary klub Praha z.s.

Václavské Náměstí 5-7
110 Praha 1
Česká Republika

Bankovní spojení

2011001489/8040